Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Architektura

2007.06.07 g. 13:23

Konkurs architektoniczny

Projekt altanki do karmienia piersią
Urząd Dzielnicy Śródmieście ogłasza konkurs na projekt altanki służącej do karmienia piersią w miejscu publicznym. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wydziałów architektonicznych.

 

Konkurs organizuje Dzielnica Śródmieście przy wsparciu Fundacji MaMa i grupy Działam.pl

Celem konkursu jest wyłonienie projektu altanki - kącika do karmienia piersią, który zostanie zrealizowany w warszawskiej przestrzeni miejskiej.

 

Przy projektowaniu kącika do karmienia, należy kierować się przede wszystkim wygodą i bezpieczeństwem matki karmiącej i dziecka, także ceną, dostępnością i bezpieczeństwem materiałów, z których miałby być wykonany.

 

Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową, którą powoła Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

 

Projekt, który zostanie uznany za najlepszy może być zrealizowany i sfinansowany przez dzielnicę Śródmieście. Imię i nazwisko autora/autorki projektu będzie zaznaczone na zrealizowanym projekcie oraz umieszczane w materiałach promujących program „Warszawa przyjazna matkom” oraz Dzielnicę Śródmieście. Autor najlepszego projektu zostanie wyróżniony również upominkiem od Dzielnicy Śródmieście.

 

Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów wydziałów architektonicznych.

 

Oferty/wnioski należy przesłać do dnia 30.06.2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43,

00-691 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na altankę

lub złożyć w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 w pokoju 231.

 

Regulamin konursu z zakresu edukacji i kultury „Zaprojektowanie altanki do karmienia piersią w miejscu publicznym”
Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy